Odd Ueland

Stilling: Lærer
Erfaring: Mer enn 25 år
E-post: oddfuel@online.no
Biografi: Odd Ueland har omfattende og detaljert kunnskap innen kampkunster, ulike former for meditasjon og behandlingsmetoder basert på teori om kroppens energiomløp. Han arbeider fulltid som terapeut. Han har reist over hele verden for å trene og lære