Taijikrefter

Taiji handler også om hvordan man utvikler og kultiverer taijikrefter. Mange utøvere av Taijiquan har aldri opplevd en virkelig sterk følelse av egen indre energi og vet kanskje heller ikke hvordan man utvikler og kultiverer taijikrefter. Tradisjonelt var forutsetningen og grunnlaget for å studere Taijiquan å først utvikle Taijikrefter. Dette har i vår tid veket for enklere tilnærmelser til treningsformen hvor taijikrefter vektlegges i mindre eller ingen grad. I Taiji37 vektlegger vi den tradisjonelle tilnærmingen til taijiquan med øvelser for å utvikle indre taijikrefter sammen med øvelser som har sin rot i kampkunst hvor vi kan anvende disse kreftene.

Taiji37 og bruk av taijikrefter er ukjent i svært mange kampsportmiljøer. Dette kommer av at disse teknikkene, ifølge kinesisk tradisjon, var hemmelige og kun gikk i arv fra far til sønn. Det er derfor sjelden at disse øvelsene blir undervist offentlig. I den kinesisk-japanske krigen (1937-1945) ble også mange av de tidligere mesterne drept. I den sør-kinesiske byen Nanjing (en av Sør-Kinas eldste byer) ble anslagsvis mellom 150 og 300 tusen mennesker drept etter at kampene spredte seg fra Shanghai. Gjennom hele konflikten er det anslått at mellom 5 og 20 millioner mennesker ble drept. Over tid har også mye av den opprinnelige informasjonen og kunnskapen blitt utvannet og ufullstendig og dermed ofte misforstått. Dr. Shen Hongxun var heldig ved å vokse opp “på rett sted og til rett tid” i Shanghai i en periode hvor han kunne lære fra Taiji-mestere som fortsatt var i besittelse av autentisk kunnskap om disse teknikkene. Han forstod at denne opprinnelige læren var i fare for å gå tapt, og begynte å undervise den offentlig.

Poesien i Nanpai-retningen (taiji37 eller også kalt sørlig stil) frembringer ett mystisk og gåtefullt bilde av Taiji. Det snakkes om å være usynlig og formløs. Det betyr, at det i virkeligheten ikke er noen Taiji-form som sådan, kun stående stillinger og positurer som spontant flyter over i hverandre.

I taiji37 er derfor vårt hovedfokus de stående positurene.

Usynlig, uten form
hele kroppen din gjennomsiktig og tom

Overgi deg selv til naturen,
som en gigantisk klippe svevende
i luften slik det Vestre Fjellet* gjør.

Som en hylende ape, en brølende tiger,
rolig vann, en stille bekk

Omgjør elver og hav,
snu deg selv rundt
og stå i et nytt liv

(*det Vestre fjellet er en referanse til “The Western Mountain” i taoismen som er et av “The Five Great Mountains”)

Hver av de 37 stående positurer har sin egen spesifikke spontane bevegelse, som manifesteres som et resultat av riktig mental innstilling, riktig nivå av konsentrasjon og riktig kroppsholdning. Når øvelsene praktiseres åpner forskjellige energi-kanaler seg og de tre hovedenergisirkulasjonene aktiveres. Dette bidrar til å fordrive sykdomsfremkallende giftstoffer (binqi) fra kroppen. Med mer trening, utvikler de spontane bevegelsene seg og blir renere og mer raffinerte, samtidig som de endrer seg fra “ytre” til “indre bevegelser”. På dette stadiet lærer elevene å kontrollere og veilede denne spontane bevegelseskraften gjennom bruk av mental styrke.

For eksempel i den stående stillingen “Peng”, konsentrerer studenten seg om å utvide kroppen (energifeltet) i alle retninger, uten grenser, inntil kroppen og sinnet er i ett med hele kosmos. Kroppen fylles med energi og energikanalene og meridianene åpnes.

I “Dan Bian”-stillingen blir underarmen brukt til å avverge mulige motstandere. Den naturlige tendensen til kroppen i denne stillingen er å slå med stor kraft i en bestemt retning noe som kan utløses spontant ved korrekt positur og mental innstilling.

Mange dyktige taiji utøvere og utøvere av andre kampsporter trener Taiji37 fordi de føler at det er en rask og direkte vei til et høyere nivå og forståelse av taiji-krefter og parktisering av Taijiquan. Men du trenger ikke å være Taijiquan-utøver for å delta. Mennesker fra alle samfunnslag som skuespillere, idrettsutøvere, musikere, dansere, lærere og kampsport-utøvere har vært med på seminarer, fått føle på den enorme indre taiji-kraften som kan utvikles og fått stort utbytte av taiji37.