Taiji37 form

Taiji37 form er en kombinasjon av de ulike taijistillingene til en helhet. Taiji 37 hjelper deg å utvikle ulike taijkrefter som renser kroppens akupunkturbaner. Historisk ble disse kreftene brukt kampteknikker, men de fleste trener nå Taiji37 for å bedre helse og velvære. Taijikreftene som utvikles kan du bruke til å heale deg selv eller andre.

Taiji37 form er basert på prinsipper fra Nanpai taiji (taijiquan fra Sør-Kina). Hver stilling utvikler egne krefter og har egne funksjoner. Du lærer å aktivere nedre dantian, et område i nedre del av maven som funger som et ”hjerte” i kroppens akupunktursystem. Du får bedre kroppsholdning, friere pust, mykere ledd og opplever at gammelt stress og gamle plager slipper taket. Du lærer også stående meditasjon og mentale øvelser. I Taiji37 form kombineres de ulike stillingene til en helhet.

Over hele verden praktiseres taijiquan av ca 20 millioner mennesker, i all hovedsak for å bedrehelsen. Likevel er det ytterst få som lærer å utvikle taijikrefter, da denne kunnskapen tradisjonelt har blitt holdt skjult innad i kampkunstfamilier.

Taiji 37 form er en rask og direkte vei til bedre helse og til et høyere nivå i forståelse og anvendelse av taijikrefter både i forbindelse med kampkunst og selvhealing. I tillegg til form og stående stillinger, inneholder Taiji37-systemet partnerøvelser, mønster med taiji sverd og egne kurs for å bruke taijikrefter i kamp. Taijikreftene som utvikles kan også benyttes til healing, og Nordisk BUQI Organisasjon tilbyr en treårig terapeututdannelse.