Taiji sverd

Taiji sverd er en kombinasjon av konsentrasjon, årvåkenhet og avstressing. Taiji Sverd er en populær treningsform for næringslivsledere og politiske ledere i Asia grunnet kombinasjonen av konsentrasjon, årvåkenhet og avstressing.

Taiji har som mål å utvikle latente funksjoner og krefter i hver enkelt av oss. Trening i Taiji Jian (rett tveegget sverd) er en metode for å videreutvikle og håndtere disse Taijikreftene. Øvelsene bidrar til å rense kroppens akupunkturbaner og dermed bedre helse og velvære. Et viktig hovedfokus er å oppnå en tydelig forståelse av Taijikrefter (Taijijin) gjennom grunnleggende sverdteknikker og sverd form. Øvelsene hjelper oss med å oppnå en kombinasjon av bedre kroppsholdning og avslapping. Taiji sverd fokuserer også på mentale øvelser hvor man lærer å trene seg til bedre konsentrasjonsevne, gjennom å studere årvåkenhet samtidig som man er avslappet i sinnet og slipper taket i stressende tanker.

Med konstant mentalt fokus på sverdspissen vil energiflyten hele tiden gå utover. Gjennom øvelsene vil man erfare at man blir mindre forstyrret av eksterne impulser og tanker, og kommer i “flyt-sonen” hvor sinnet blir stille.