Pushing hands

Taiji har som formål å utvikle de latente kreftene som er iboende i hver og en av oss. “Pushing hands” er en av metodene for å utvikle og ta i bruk taiji krefter. Pushing hands er mye mer enn å utøve gitte bevegeler med en annen person og var opprinnelig utviklet for ubevæpnet kamp. Røttene til taiji kan finnes i martial arts, men bruken har endret seg til hovedsakelig helsemessing og kroppslig karakter.

Det er ingen motstander, ingen vinner eller taper, bare gjensidig utvikling gjennom bedret forståelse og håndtering av taji krefter gjennom interaksjon med hverandre.

Bevegelse med og gjennom taji krefter kan først føles vanskelig i pushing hands på grunn av den fysiske kontakten og den tilvennede bruken av muskler. Anvendelsen av taiji krefter i en selv i utøvelsen av taijiquan er i pushing hands utvidet til bruk og utvekseling av krefter i en selv om med partneren. Berøring på det fysiske, energetiske, emosjonelle og mentale plan utøves på en vennlig måte og med respekt for hverandres individualisme. Omtanke for partneren er alltid av største betydning.

Interaksjonen fører til videre utforskning, gjennom pushing hands (uten fotbevegelser), Sanshou (gå inn i rommet), Bagua (ingen fysisk kontakt), til den formløse applikasjonen. En passende respons til inkommende krefter (forsvar) blir den passende responsen til den passende tiden på den passende måten (angrep). Yin blir til yang, yang blir til yin.

Pushing hands er en første tilnærming til å lære og anvende taijiquan som en selvforsvarsteknikk. Pushing hands er en partnerøvelse hvor man lærer å føle og observere ekstern og intern bevegelseskraft i oss selv og i andre. Gjennom riktig reaksjon og akkurat på det rette tidspunkt utvikler vi bevegelsesfrihet og evnen til å sette den andre personen ut av balanse. Lime, stikke, følge, dytte, utvikle hørselskraft, peng-lu-chi-an eller fri bevegelse, myk versus hard, fornøyelse og lek uten behovet for å vinne og få den andre til å tape, respekt og omtanke for partnerens velvære i leken – dette er noen av de tingene som er gjennomgående i pushing hands.