Om oss

samling av kunnskap


Nordisk Buqi Organisasjon er en interesseorganisasjon som organiserer og kvalitetssikrer undervisning i Norden i Taijiwuxigong, Buqi, Taiji37, Wuxi-meditasjon, Taijisverd, E-Mai Daoyin og andre helse- og kunnskapssystemer som tilbys av den internasjonale Buqi-organisasjonen. Nordisk Buqi Organisasjon ledes av erfarne utøvere godkjent av den internasjonale Buqi-organisasjonen.

Taiji er poulært, men mange trener taiji uten å kjenne til hvordan man utvikler taijikrefter, som er selve essensen i taiji. Mange kjenner heller ikke til hvordan man beskytter seg eller korrigerer problemer som kan oppstå av feilaktig trening.

Vi er opptatt av kunnskap. Feil instruksjon gir svake resultater, god instruksjon gir gode resultater. Derfor stiller vi store krav til instruktørene – de skal ha flere års erfaring og ha fullført og bestått den treårige utdannelsen til Buqi-terapeut før de får godkjenning til å instruere i Taijiwuxigong. Gjennom tilknytning til Buqi-organisasjoner i andre land kan vi tilby separate profesjonelle utdannelser i Taiji37, Taijiwuxigong og Buqi-terapi.

organisasjonens formål

Organisasjonens formål er å kvalitetssikre instruksjonen, å informere om helsesystemene og å informere om og tilby treningsleirer i Norge og i utlandet med internasjonale instruktører. Vi har ingen krav til utøverne. Vi trener ikke i noen spesielle uniformer eller klær. Instruktørene arrangerer kurs og aktiviteter på egenhånd.

Buqi-organisasjonen skal altså være en kunnskapsbase av tradisjonelle kampkunstteknikker som holdt på å gå i glemmeboken, og av helsesystemer utviklet av den kinesiske legen og kampsportmesteren Dr. Shen Hongxun.

Blant systemene det undervises i er Taijiwuxigong (trening med spontante bevegelser for å bedre helsen), Taiji37 (kampkunst/Nanpai Taiji), Buqi-terapi (behandlingssystem), E-Mai Daoyin (øvelser) og Wuxi meditasjon.

På våre kurs får vi tilbakemeldinger fra utøvere at treningen føles som en kraftig akupunkturbehandling, at de får det bedre i hverdagen og ikke minst mye bedre humør!