Om Meditasjon

I Kina pratiseres det mange forskjellige buddhistiske meditasjonssystemer. En av de mest populære er Chan Zong (Chan-skolen).

Ordet Chan stammer fra ordet ”Zhang”, som kan oversettes med ” å holde på ens tanker “.
Det er mange grener av Chan Zong, og den viktigste er Zhu Si Chan (læren fra forfedrene). Grunnleggeren er monken Huineng (638-713) som påpekte at senteret for sinnet er stedet hvor du ”holder” og endrer tankene. Han sa at ved å benytte denne praksisen kan en ”vanlig person” finne sin egen natur og bli opplyst.

Huineng var også den første som snakket om ”plutselig realisering”, eller ”plutselig opplysning” som et resultat av mental informasjonsoverføring fra lærer til student. Denne teknikken var kjent som “mind stamp”; informasjon som går direkte fra sinn til sinn.

Dr Shen Hongxun har studert ulike Chan Zong-meditasjonsmetoder med sin rotmester Lama Fahai (Chan Zong lineage av Lama FaHai, nedarvet fra Monk XuYun).

Dr Shen kaller sin metode Golden Light meditasjon. Dette fordi man i hans lære praktiserer hvordan man finner sinnets senter, som kan oppfattes som et klart gyllent lys. Ved å praktisere teknikken “Zhu Si Chan” blir man ledet direkte til sinnets senter.
En annen viktig del av meditasjonen er å kunne åpne energikanalen; ”Sentralkanalen”, en energi-strålingsvei som forbinder den menneskelige kroppen til kosmos. Med en åpen sentralkanal kan vi motta universell informasjon og inspirasjon.