Om Buqi

Buqi er et energi healing behandlingssystem. Buqi er utviklet fra kinesisk medisin og bruker teknikker som nesten har vært tapt. Systemet er basert på teorien om at sykdommen er forårsaket av oppbyggingen av sykdomsfremkallende faktorer og giftige biprodukter. Disse sykdomsfremkallende faktorer, kjent som Binqi (syk energi), akkumuleres i kroppen, særlig i ryggvirvelsmellomrom, ledd og i organer. Negative følelser som stress, sinne, frykt og tristhet, er en annen type Binqi.

 Disse følelsene kan påvirke kroppens biokjemi. Akkumulering av Binqi fører til blokkeringer i organer, ledd og i energikanalene. Den resulterende dysfunksjonen fører til nedsatt sirkulasjon av kroppsvæske (blod, lymfe, intercellulær og cerebrospinal væske) og stagnasjon av energiflyten. Dermed kan vi bli utsatt for sykdom.

I en Buqi behandling utvikles og brukes den helbredende kraften fra energisenteret: Dantian, et energiområde som ligger i nedre del av magen. Når vi klarer å aktivere dantian, kan vi generere en sterk indre kraft. Det er denne kraften som hver Buqi utøver først må  lære å finne og videreutvikle. Under en Buqi behandling vil den praktiserende aktiverer sitt eget energisystem, skape et energifelt rundt pasienten, og deretter lede binqi ut av pasientens kropp.

Buqi involverer vanligvis ikke berøring, og man kan jobbe et par centimeter eller flere meter fra pasienten. Gjennom trening, vil utøveren utvikle evnen til å dirigere energi ved å kombinere bruken av mental styrke, pust og dantian kraft. Da kan man bygge opp en healingkraft som både bringer negativ energi (binqi) ut av pasientens kropp men som også kan korrigerer pasienten sin kroppsposisjon tilbake til korrekt holdning. For å oppnå dette bruker buqi utøveren spontan bevegelseskraft og overføringsinformasjon. Spontane bevegelser er et naturlig fenomen som skjer hele tiden uten at vi tenker over det. Celle bevegelsen er en type spontan bevegelse. Andre eksempler er hjerterytmen, peristaltikk i fordøyelseskanalen, gjesping, blunking av øyelokkene, etc. Disse er en del av kroppens selvreguleringsmekanisme. Men i mange er denne selvregulerende funksjonen svekket, mange av de interne spontane funksjonene er svake og mangelfulle. Dette kan føre til en følelse av lav energi og tretthet. På lang sikt kan dette resultere i mer alvorlig sykdom. Under en Buqi behandling, blir spontane reaksjoner i kroppen aktivert og optimalisert, pasienter kan oppleve sterke ytre spontane bevegelser når kroppen identifiserer energiblokkeringer. Disse spontane bevegelsene kan bidra til å åpne blokkerte områder og eliminere binqi.

Buqi teori er basert på ”den doble onde sirkel” av sykdom. De to sirklene er ”den onde sirkelen” av kroppsholdning og ”den onde sirkelen av sinnet”. Hvis man klarer å bryte en av disse sirklene kan symptomene på sykdommen behandles og helse kan bli gjenopprettet.

Det finnes i dag en rekke aktive og erfarne Buqi-sertifiserte behandlere i Norge. Man kan bestille behandling gjennom Nordisk Taiji og Qigongsenter i Oslo http://www.qigongsenteret.no eller kontakte Harald Øygard (mob. 412 37 938) for nærmere informasjon og videreformidling av de tilbud som finnes.