Instruktørutdannelse

Alle som underviser i taijiquxigong har gjennomført en kursserie bestående av 6 seminarer over ett år. Studiet er designet for fremtidige profesjonelle Taijiwuxigong instruktører, men er også åpent for deltakere som ønsket å studere dette meget effektive systemet til fordel for egen helse og egen utvikling.

For helt nye studenter gir dette en unik mulighet til å tilegne seg dyp innsikt i et unikt system og til bevege seg på en ny sti i livet. Både nye og gamle studenter kan kvalifisere til å bli instruktør trainè ved slutten av kursåret. Dette forutsetter at man gjør nok egentrening, og om mulig deltar på regelmessige treningsøkter med en lokal lærer i tillegg til egentreningen. Begge disse treningsmetodene er essensielle for å få nå tilstrekkelig nivå i sin egenutvikling. For de fleste vil det dog kreve noe mer erfaring og praksis før de er klare for å undervise solo.

Det første året etter kursserien er avsatt til egentrening og trening med lokale instruktører. Det blir også avholdt en eksamen. Består man den kan man begynne å utøve som instruktør.

For å opprettholde instruktørstatus og kunne benytte merkenavnet Taijiwuxigong vil det i etterkant av eksamen bli stilt krav til kvalitetssikring av undervisningen:

  1. Instruktører må delta på en samling i året med enten Dr. Shen eller Shen Jin, slik at man holder seg oppdatert på utviklingen av systemet.
  2. Instruktører må ta med seg noen av sine studenter slik at Dr. Shen eller Shen Jin (internasjonal hovedinstruktør) kan vurdere nivået til disse studentene og gjennom dette veilede instruktøren veilede.

Instruktørutdannelsen dekker følgende emner:

Energi pumpen: – Aktivering av Dantian og utvikling av Dantian kraft.

Energi rørene: – Betydningen av å åpne ledd, forlenge muskler, sener og muskelfester. Åpning av energikanaler og sirkulasjon av energien.

Energi Kranene: fingre, hender og armer, ben og føtter; hvordan “åpne” dem riktig, og hvorfor det er avgjørende å gjøre dette.

Vår parabol antenne: Senter/midt kanalen

Ulike pusteteknikker: Bruk av pust og lydvibrasjon.

De åtte utviklingstrinnene: Hvordan identifisere og nå de ulike trinnene, samt identifisere sine studenters nivå og understøtte deres videre utvikling.

Binqi (patogene faktorer, blokkeringer av fysisk og energisk natur): Identifisering av helserelaterte problemer.

Spontan bevegelse og Wuxi Daoyin: Hvordan bruke Taijiwuxigong øvelser og energi kraft til å rette opp problemer og eliminere Binqi i seg selv og hos andre.

Det doble negative sirkelen av negative følelser og dårlig kroppsholdning: Hva er de underliggende årsakene til dårlig helse, og hvordan identifisere og bryte den doble negative sirkelen.

Undervisning: Hvordan undervise en Taijiwuxigong klasse og organisere kunnskapen riktig (dette vil bli undervist på en egen dag for potensielle og nåværende Instruktører)