Lærerutdannelsen

All Day

TAIJIWUXIGONG LÆRERUTDANNELSE MED MASTER SHEN JIN

I 2019 hadde Nordisk Buqi Organisasjon oppstart med lærerutdannelsen i Qigong med Master Shen Jin som hovedlærer. Vi fikk kun gjennomført to samlinger før alt ble nedstengt i Covid-19. Nå, etter en lang utsettelse er vi klare for å fullføre utdannelsen for de som var med på de første kursene, samtidig åpner vi opp for at nye deltakere kan bli