TAIJIWUXIGONG LÆRERUTDANNELSE MED MASTER SHEN JIN

I 2019 hadde Nordisk Buqi Organisasjon oppstart med lærerutdannelsen i Qigong med Master Shen Jin som hovedlærer. Vi fikk kun gjennomført to samlinger før alt ble nedstengt i Covid-19. Nå, etter en lang utsettelse er vi klare for å fullføre utdannelsen for de som var med på de første kursene, samtidig åpner vi opp for at nye deltakere kan bli

Ny Komplett Buqi Terapi utdannelse i Norge 2024-2027

Dr. Shen Hongxun oppdaget hvorfor og hvordan healing fungerer, og hvordan man hurtig kan utvikle sin egen kraft. Nå blir det en sjelden sjanse til å ta hele utdannelsen via helgekurs i Norge. Oppstart november 2024. Hovedinstruktør er master Shen Jin, internasjonal leder for BUQI-systemet. Mester Shen Jin (Shanghai 1957) er direktør og hovedlærer ved Buqi Institute. Hun har et