Taiji37-artikler

Pushing hands

Taiji har som formål å utvikle de latente kreftene som er iboende i hver og en av oss. “Pushing hands” er en av metodene for å utvikle og ta i bruk taiji krefter.

Read More

Taijikrefter

Taiji handler også om hvordan man utvikler og kultiverer taijikrefter. Mange utøvere av Taijiquan har aldri opplevd en virkelig sterk følelse av egen indre

Read More

Yi Jin

Yi Jin er fysisk trening som munken Boddhiddharma initierte for munkene i Shaolinklosteret. Dette er en serie klassiske øvelser som fortsatt har en ivrig

Read More

Taiji sverd

Taiji sverd er en kombinasjon av konsentrasjon, årvåkenhet og avstressing. Taiji Sverd er en populær treningsform for næringslivsledere og politiske ledere

Read More