BUQI DIAGNOSE MED MASTER SHEN JIN I OSLO

16-20. august er det tid for “Buqi diagnose” som er en del av det unike 2-årige BUQI-studiet som nå holdes for tredje gang i Norge. I dette systemet utfører man energiarbeid med bruk av vital kraft (vital force). Man lærer først å behandle seg selv – så å behandle pasienter. BUQI er et komplett healingsystem, hvor Vestens medisinske tilnærmingsmåte kombineres med tradisjonelle kinesiske metoder. BUQI har sin egen årsakslære, diagnose- og behandlingsteknikker. BUQI betyr «regulering av kroppens energi».

Buqi

BUQI utdannelsen er både for nybegynnere og for de som har erfaring med energiarbeid. Man vil få stort utbytte uansett om man følger deler eller hele studiet.

Utdannelsen legger vekt på å utføre øvelser som raskt fremmer studentens selvhelbredelse og samtidig utvikler sterk indre energi. BUQI-behandlingen skjer uten berøring. Allerede tidlig i utdannelsen utvikler du sterk nok energi (Qi) til å arbeide på denne måten.

Denne energien, vitale kraften, kan også brukes hvis du arbeider med f.eks. akupunktur og massasje. BUQI hjelper alle som driver med energiarbeid med å rense og styrke sitt eget energisystem. Behandlingsteknikkene er utformet for å hindre at den som behandler ikke mottar Binqi (syk Qi) fra pasienten.

Hvert kurs er oppdelt i teoretiske studier og praktiske øvelser. Når det for eksempel gis undervisning i hva energi (Qi) og vital kraft er, kombineres dette med øvelser slik at du raskt kan erfare og arbeide med dette.

Du lærer å utvikle de tre typene Vital kraft som BUQI benytter til å forebygge og helbrede sykdommer:

 • Vibrasjonskraft
 • Spontan bevegelseskraft
 • Mental kraft

BUQi-diagnose gjøres også uten berøring. Det brukes forskjellige teknikker for å finne frem til Binqi i pasientens kropp. BUQI betrakter ukorrekt kroppsholdning som en sykdomsårsak. Det inngår derfor i en BUQI-behandling å lære pasienten Daoyins, enkle selvhelbredende øvelser som forbedrer holdningsfeil og bringer Binqi (syk Qi) ut av kroppen.

Utdannelsen har også en spirituell del med basis i Kinesisk tradisjon.

Buqi diagnose

Det teoretiske grunnlaget for Buqi er den doble onde sirkelen. Langvarig dårlig kroppsholdning og negative emosjoner kan forårsake dannelse og opphopning av avfallsstoffer (binqi) som igjen kan føre til ulike sykdommer. Fjerning av binqi er derfor utgangspunktet for en Buqi behandling. Før en behandling kan påbegynnes, må opphopningen av eventuell binqi lokaliseres. Ulike behandlingsteknikker kan deretter anvendes til å bringe binqi ut av kroppen til pasienten via de ulike energikanalene (meridianene).

Buqi diagnose-kurset fokuserer hovedsakelig på lokalisering av binqi. Det blir undervist i ulike diagnostiske teknikker som bruker våre latente sanseevner via:

 • Hendene
 • Kroppen
 • Sinnets sentrum (3. øyet)

I løpet av kurset lærer du å diagnostisere ved bruk av følsomheten i hendene og ved teknikker som går ut på å ekspandere kroppens energifelt og anvende det til å sanse og lokalisere buqi i pasientens kropp. Ved å anvende ulike meditasjonsteknikker vil du også lære å øke sensitiviteten og bevisstheten rundt sinnets senter til å oppfatte sykdomstegn.

Tider

Onsdag 16. august 2017: 15.00 – 21.00
Torsdag 17. august 2017: 15.00 – 21.00
Fredag 18. august 2017: 15.00 – 21.00
Lørdag 19. august 2017: 10.00 – 17.00
Søndag 20. august 2017: 10.00 – 16.00

Sted

Bydelsadministrasjonen Bydel Stovner, Karl Fossums vei 30

Ankomst med T-bane; Linje 4 eller 5 mot Vestli. Gå av på Stovner. Gå gjennom senteret og ut utgangen ved Nille/Dyrebutikken. Ta til venstre i veien på utsiden av senteret og gå til enden av veien, cirka 100 meter. Lokalet er merket med “Bydelsadministrasjonen Bydel Stovner”. Totalt 3-4 minutter å gå.
Ankomst med bil; Følg skilting mot Stovner. I rundkjøringen ved Stovnersenteret står det skiltet til “Bydelsforvaltningen Bydel Stovner”. Det er parkering rett utenfor lokalet. 20,-/time, max 80,-/dag. Man kan også parkere gratis i P-huset ved Stovnersenteret.

Pris

3800,- for hele uken

Videre studieløp

5 kurs i behandling

 • Buqi behandling 1 – Smertelindring (pain relief)
 • Buqi behandling 2 – Fordøyelse (digestion)
 • Buqi behandling 3 – Forhøyet blodtrykk (hypertension)
 • Buqi behandling 4 – Ensidige lammelser (hemiplegia)
 • Buqi behandling 5 – Lungesystemet (respiratory system)

1 kurs i kliniks trening

 • Buqi klinisk trening

Mer informasjon

Mer informasjon om Buqi finner du ved å klikke HER!

Har du spørsmål eller vil melde deg på kan du kontakte oss på tlf eller ved å sende mail.