Den doble onde sirkelen

Dr. Shen oppdaget at fjerning av binqi – negative faktorer som oppstår grunnet stress og andre avfallstoffer – kan gi en rekke gunstige helsemessige effekter. Videre forskning viser at binqi normalt fraktes ut av kroppen, men dersom man har feil kroppsholdning over tid kan binqi hope seg opp. Da får man helseproblemer. Dersom enkelte ledd i ryggraden blir presset litt sammen og binqi hoper seg opp, ser det ut til at nerver som går ut mellom ryggvirvlene kan komme i klem og dermed ikke fungere optimalt.

Det betyr at dersom man har problemer i korsryggen kan magen bli påvirket negativt, har man “stressnakke” kan man få sterk hodepine, med mer. Ved å fjerne binqi reduseres eller fjernes ryggsmertene, og enkelte utøvere rapporterer at livsstilsplager og andre kroniske plager bedres eller forsvinner.

Dr. Shen har utviklet teorien om den doble onde sirkelen av mye stress og feil kroppsholdning. Hvis man stresser mye, og/eller har feil kroppsholdning når man sitter, sover, trener eller arbeider, så kan en rekke helseproblemer oppstå. Brytes en av de to sirklene (mye stress eller feil kroppsholdning) kan mye av skadene reverseres. Hvordan fjerner man så binqi? Enten gjennom øvelser, gjennom å bryte uvaner eller gjennom behandling. Dr. Shen har utviklet Taijiwuxigong, som er øvelser der utøveren selv fjerner binqi fra kroppen, og Buqi-terapi der en terapeut hjelper pasientene med å fjerne binqi.