Om Taiji37

I indre kinesiske kampkunster som Taiji (Tai chi), Bagua og Hsing-Yi fokuserer man mer på fem store energikanaler midt i kroppen.

Kroppens akupunkturbaner begynner å bli et kjent begrep. Det er et kommunikasjonsnettverk i kroppen, og et kretsløp på samme måte som blodomløpet og lymfesystemet. Den fremre og bakre kanalen er kjent fra akupunktur. Midtkanalen kan ikke nås med nåler, men påvirkes og åpnes ved hjelp av spesielle stillinger fra tradisjonell kampkunst, med pusteøvelser og med lyd (mantra).

Midt i kroppen, ca fire fingerbredder nedenfor navlen, er et område som fungerer som en pumpe – et slags hjerte for energiomløpet. I tradisjonell asiatisk kampkunst er dette området viktig, både ved trening i kampteknikker og ved meditasjon. Denne pumpen kalles “Hara” i japansk kampkunst, “Nedre Dantien” i kinesisk kampkunst og andre chakra i yoga/indisk tradisjon. Ved å aktivere dantien får man pumpet binqi ut gjennom kanalene, gjennom akupunkturbanene og ut av kroppen.

Dantien kan aktiveres gjennom pusting med magen kombinert med strekking av ledd og fokusert avslapping. En enda kraftigere metode er å benytte jordkraften til å aktivere dantien. Det finnes to jordkrefter: Tyngdekraften som tiltrekker, og en annen kraft som presser oppover. Jordkraften som presser oppover kan man ved trening føre oppover bena og opp til dantien og dermed få skyllet gjennom akupunkturbanene.

Tradisjonelt har disse kunnskapene vært hemmeligheter som har gått i arv fra far til eldste sønn i kampkunstfamilier, og som altså har blitt holdt skjult for utenforstående. Ved å lede jordkraften opp til dantien og videre opp i midtkanalen kan man utvikle en voldsom kraft etterhvert som energikanalene åpnes. Samtidig bedres helsen og utøverne forteller at de blir klarere i hodet, mindre stresset og får mer energi etterhvert som kroppen renses.

Det finnes en rekke såkalte taijikrefter som tradisjonelt har blitt brukt til å påvirke kroppens energiomløp og blitt benyttet i kamp. Vibrasjonskraft og spontankraft er to av rundt 40 kjente taijikrefter. Dr. Shens taijiinstruktør professor Yao var den første til å benytte taijikreftene til å behandle pasienter. Etter kulturrevolusjonen i Kina var det stor legemangel og da oppfordret myndighetene til bruk av tradisjonell kinesisk medisin. Dr. Shen Honxun var lege og direktør ved et sykehus, og benyttet taijikreftene sine til å behandle paisenter. Resultatene var forbløffende, og han er først og fremst opptatt av at denne kunnskapen skal brukes til å bedre folks helse og livskvalitet, ikke til kamp.