Taiji chuan form med Birgitte

Opprinnelsen til Taiji er kampsport. Kampsportsutøverne trente på aktivering av Dantian og når Dantian-kraften strømmet fritt gjennom energi-kanalene til utøveren, kunne denne kraften projiseres ut av kroppen og brukes til å bekjempe motstandere, selv på avstand. I dag har Taijiquan beveget seg mer mot helse-orienterte formål, men kreftene som brukes for helse og healing er akkurat de samme som de opprinnelige kreftene brukt i kampsport.

Taiji37 form er basert på prinsipper fra Nanpai taiji (taijiquan fra Sør-Kina). Hver stilling utvikler egne krefter og har egne funksjoner. Du lærer å aktivere nedre dantian, et område i nedre del av maven som funger som et ”hjerte” i kroppens akupunktursystem. Du får bedre kroppsholdning, friere pust, mykere ledd og opplever at gammelt stress og gamle plager slipper taket. Du lærer også stående meditasjon og mentale øvelser. I Taiji37 form kombineres de ulike stillingene til en helhet.

Dette kurset holdes i yoga nesoddens lokaler i Lyngåsveien 22. Man kan lese mer om kurs og info på yoganesodden.no også.

Gratis prøvetimer i uke 35, altså 29 og 31 august!

Oppstart 10 ukers kurs uke 36, altså 5. september.

Pris er 2300,- per kurs. Vil man gå flere er det halv pris på neste kurs. Er man borte fra en kurskveld kan man ta igjen på et av de andre kursene.

Ta kontakt på tlf 976 24 368 eller send en mail til gittef-b@online.no for mer informasjon.

INTRODUKSJON TIL KLASSEN

Virkemåten til Taiji 37-teknikkene er å vekke og aktivere Dantian (energisenteret) og rendyrke Taijijin (Taiji-krefter) hvorav de viktigste er vibrasjonskrefter, spontane bevegelseskrefter og mentale krefter. Disse kreftene er medfødt (latente) hos alle, men i de fleste menneskene er de “sovende”.

De fleste mennesker mener at Taijiquan har en helsebringende effekt og dette er også støttet av resultatene fra en rekke medisinske forskningsprosjekter. Mange utøvere tror at den positive helseeffekten kommer av aktivering av qi(energi)-sirkulasjonen. Dette er delvis riktig, men den viktigste grunnen er at den utadrettede strekkingen og retningen på den mentale kraften og Qi fordriver negative, gamle, stillestående og potensielt sykdomsfremkallende faktorer (BinQi ).

Aktivering av Dantien og bruken av Taiji-krefter øker over tid kraften på Qi’en (vibrasjonskreftene) som følger energimeridianene og således skyver BinQi ut av kroppen. Derved kan blokkeringer i energikanaler fjernes og sirkulasjonen forbedres. Dette bidrar således til å korrigere og regulere kroppslige funksjoner som igjen gir forbedret helse og velvære.

På denne måten er Taiji en rask og direkte vei til bedre helse og til et høyere nivå i forståelse og anvendelse av Taiji-krefter både i forbindelse med kampsportsutøvelse og healing.

Taiji 37 hjelper deg å utvikle ulike taijkrefter som renser kroppens akupunkturbaner. Historisk ble disse kreftene brukt kampteknikker, men de fleste trener nå Taiji37 for å bedre helse og velvære. Taijikreftene som utvikles kan du bruke til å heale deg selv eller andre.

Over hele verden praktiseres taijiquan av ca 20 millioner mennesker, i all hovedsak for å bedrehelsen. Likevel er det ytterst få som lærer å utvikle taijikrefter, da denne kunnskapen tradisjonelt har blitt holdt skjult innad i kampkunstfamilier.

Taiji 37 form er en rask og direkte vei til bedre helse og til et høyere nivå i forståelse og anvendelse av taijikrefter både i forbindelse med kampkunst og selvhealing. I tillegg til form og stående stillinger, inneholder Taiji37-systemet partnerøvelser, mønster med taiji sverd og egne kurs for å bruke taijikrefter i kamp.

Birgitte har studert Taiji og Qigong siden 1986. Hun møtte Dr Shen i 1991 og studerte fra da av med han. Hun har reist og deltatt på internasjonale og nasjonale kurs gjennom en årrekke; i Taijiwuxigong, Tai Ji 37, Meditasjon, Taiji form, og Animal Daoyins, og hun er Buqiterapeut. Hun har holdt på med bevegelse og dans hele livet, og har tidligere undervist yoga, og trent flere kropp-og-sinn-metoder. Hun er ellers utdannet skuespiller og regissør, og jobber med det. Hun forsker i sang, stemme, lydhealing, lydvibrasjoner og overtonesang. Hun har studert i en årrekke med Shamaner fra samisk og indiansk tradisjon og har lært joik. Hun har reist mye og lært av healere i forskjellige behandlingsformer for kroppens og sinnets energisystem, og ulike former for meditasjon.

Leave your thought