Taijiwuxigong og taiji med Birgitte

Taijiwuxigong er koblingen mellom Qigong (Chi Kung) og Taijiquan (Tai Chi Ch’uan). Det vekker energien, Qi, som blir utnyttet innenfor praktisering av Qigong, Taijiquan og andre former for energiarbeid. Systemet bruker både stillestående og bevegelsesøvelser til å fremme spontan intern Qi bevegelse.

Opprinnelsen til Taiji er kampsport. Kampsportsutøverne trente på aktivering av Dantian og når Dantian-kraften strømmet fritt gjennom energi-kanalene til utøveren, kunne denne kraften projiseres ut av kroppen og brukes til å bekjempe motstandere, selv på avstand. I dag har Taijiquan beveget seg mer mot helse-orienterte formål, men kreftene som brukes for helse og healing er akkurat de samme som de opprinnelige kreftene brukt i kampsport.

Oppstart 10 ukers kurs uke 36, altså 6. september.

Pris er 2300,- per kurs. Vil man gå flere er det halv pris på neste kurs. Er man borte fra en kurskveld kan man ta igjen på et av de andre kursene.

Ta kontakt på tlf 976 24 368 eller send en mail til gittef-b@online.no for mer informasjon.

Introduksjon til klassen

Taijiwuxigong er en form for qigong helseøvelser som ble utviklet direkte fra Taijiquan av Dr Shen Hongxun å bekjempe belastninger og helseproblemer knyttet til vår tids moderne livsstil. Systemet er lett å lære, er en sikker og effektiv healing metode for fysiske og følelsesmessige utfordringer, samt at det gir grunnprinsippene for healing av andre.

Spontan bevegelse er den viktigste reaksjonen i Qigong praksis. Bare når Qi er i bevegelse kan stagnasjon og blokkeringer fjernes og først da kan Qigong øvelsene faktisk bedre helse.

Mange snakker om eller studerer Qi årevis, men de færreste FØLER Qi som en levende flytende opplevelse i sin egen kropp. Taijiwuxigong kan gi deg denne direkte opplevelsen. Taijiwuxigong kan positivt påvirke helsen ved å optimalisere kroppens iboende helbredende evne, og føre til en oppvåkning av de medfødte latente funksjoner som alle har.

Virkemåten til Taiji 37-teknikkene er å vekke og aktivere Dantian (energisenteret) og rendyrke Taijijin (Taiji-krefter) hvorav de viktigste er vibrasjonskrefter, spontane bevegelseskrefter og mentale krefter. Disse kreftene er medfødt (latente) hos alle, men i de fleste menneskene er de “sovende”.

De fleste mennesker mener at Taijiquan har en helsebringende effekt og dette er også støttet av resultatene fra en rekke medisinske forskningsprosjekter. Mange utøvere tror at den positve helseeffekten kommer av aktivering av qi(energi)-sirkulasjonen. Dette er delvis riktig, men den viktigste grunnen er at den utadrettede strekkingen og retningen på den mentale kraften og Qi fordriver negative, gamle, stillestående og potensielt sykdomsfremkallende faktorer (BinQi ).

Aktivering av Dantien og bruken av Taiji-krefter øker over tid kraften på Qi’en (vibrasjonskreftene) som følger energimeridianene og således skyver BinQi ut av kroppen. Derved kan blokkeringer i energikanaler fjernes og sirkulasjonen forbedres. Dette bidrar således til å korrigere og regulere kroppslige funksjoner som igjen gir forbedret helse og velvære.

På denne måten er Taiji 37 en rask og direkte vei til bedre helse og til et høyere nivå i forståelse og anvendelse av Taiji-krefter både i forbindelse med kampsportsutøvelse og healing.

Birgitte har studert Taiji og Qigong siden 1986. Hun møtte Dr Shen i 1991 og studerte fra da av med han. Hun har reist og deltatt på internasjonale og nasjonale kurs gjennom en årrekke; i Taijiwuxigong, Tai Ji 37, Meditasjon, Taiji form, og Animal Daoyins, og hun er Buqiterapeut. Hun har holdt på med bevegelse og dans hele livet, og har tidligere undervist yoga, og trent flere kropp-og-sinn-metoder. Hun er ellers utdannet skuespiller og regissør, og jobber med det. Hun forsker i sang, stemme, lydhealing, lydvibrasjoner og overtonesang. Hun har studert i en årrekke med Shamaner fra samisk og indiansk tradisjon og har lært joik. Hun har reist mye og lært av healere i forskjellige behandlingsformer for kroppens og sinnets energisystem, og ulike former for meditasjon.

Leave your thought