Taiji 37 med Harald

Opprinnelsen til Taiji er kampsport. Kampsportsutøverne trente på aktivering av Dantian og når Dantian-kraften strømmet fritt gjennom energi-kanalene til utøveren, kunne denne kraften projiseres ut av kroppen og brukes til å bekjempe motstandere, selv på avstand. I dag har Taijiquan beveget seg mer mot helse-orienterte formål, men kreftene som brukes for helse og healing er akkurat de samme som de opprinnelige kreftene brukt i kampsport.

Introduksjon til klassen

Virkemåten til Taiji 37-teknikkene er å vekke og aktivere Dantian (energisenteret) og rendyrke Taijijin (Taiji-krefter) hvorav de viktigste er vibrasjonskrefter, spontane bevegelseskrefter og mentale krefter. Disse kreftene er medfødt (latente) hos alle, men i de fleste menneskene er de “sovende”.

De fleste mennesker mener at Taijiquan har en helsebringende effekt og dette er også støttet av resultatene fra en rekke medisinske forskningsprosjekter. Mange utøvere tror at den positve helseeffekten kommer av aktivering av qi(energi)-sirkulasjonen. Dette er delvis riktig, men den viktigste grunnen er at den utadrettede strekkingen og retningen på den mentale kraften og Qi fordriver negative, gamle, stillestående og potensielt sykdomsfremkallende faktorer (BinQi ).

Aktivering av Dantien og bruken av Taiji-krefter øker over tid kraften på Qi’en (vibrasjonskreftene) som følger energimeridianene og således skyver BinQi ut av kroppen. Derved kan blokkeringer i energikanaler fjernes og sirkulasjonen forbedres. Dette bidrar således til å korrigere og regulere kroppslige funksjoner som igjen gir forbedret helse og velvære.

På denne måten er Taiji 37 en rask og direkte vei til bedre helse og til et høyere nivå i forståelse og anvendelse av Taiji-krefter både i forbindelse med kampsportsutøvelse og healing.

Harald har studert Qigong, Taiji og Meditasjon siden 1995, og har undervist aktivt siden 2000. Harald har pedagogisk utdannelse og er en meget erfaren og populær instruktør. Han er en pådriver for utvikling av Qigong og Taiji i Norden, og er leder av Nordisk Buqi Organisasjon som holder helgekurs med internasjonale instruktører på jevnlig basis.

Leave your thought